עמי אייל

עורך דין

קורות חיים

עוסק בתחום המקרקעין על כל רבדיו ובעל ניסיון רב בתחום.

ייצוג וליווי בעסקאות מורכבות בתחומי הנדל"ן, בין היתר, בפרויקטים למגורים, מסחר, תעסוקה ותעשיה.
טיפול בעסקאות מימון בתחום הנדל"ן וייצוג הן של הגופים הפיננסיים המממנים והן של היזמים מקבלי המימון.
הסכמי מקרקעין מסחריים, הסכמי שיתוף, קבוצות רכישה, הסכמי ייזום, הסכמים קבלניים, הסכמי מכר מגוונים, הליכי תכנון ובניה, ייצוג בפני ערכאות שונות ובבוררויות, הליכי רישום מקרקעין.

ליווי עסקאות מגוונות בתחום המקרקעין ומתן ייעוץ משפטי שוטף לאורך כל שלבי הפרויקט – החל מבדיקות מוקדמות טרם התקשרות בעסקה, בדיקת נאותות, תכנון מס, מו"מ, חתימת הסכם וליווי פיננסי לעסקה; המשך בפעולות ליישום העסקה ולפיתוח המקרקעין, כגון טיפול בפעולות תכנון, רישוי והוצאת היתרים, שומות מס, רישום משכונות ושעבודים, טיפול בתשתיות, טיפול בבנייה עצמה (ככל שנדרש) על הכרוך בכך (כולל התקשרויות עם קבלנים ונותני שירותים), שיווק, עסקאות השכרה/מכירה, וכלה בפעולות והליכי רישום הזכויות בפרויקט.

הטיפול והייעוץ המשפטי כאמור כולל ליווי ¬מול גופים ורשויות ממשלתיים, עירוניים ואחרים רלבנטיים, לרבות מול מוסדות התכנון, רשויות מיסוי מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, רשויות מוניציפליות, בנקים וגופים פיננסיים.

חבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 1997.

בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב (LL.B. משנת 1996)

דובר עברית ואנגלית.

מחלקות

מחלקת נדל"ן | מחלקת התחדשות עירונית | מחלקת בנקאות ומימון | מחלקת תכנון ובניה | מחלקת מיסוי מונציפלי