Ohad

אוהד גביש

עורך דין

קורות חיים

אוהד מתמחה ועוסק בתחום הנדל"ן והתכנון והבניה על כלל היבטיהם, לרבות במתן יעוץ וייצוג משפטי לגופים מסחריים ופרטיים בתחום התכנון והבניה ובליטיגציה בתחום התכנון והבניה בפני כל הוועדות והערכאות הרלבנטיים.

בנוסף, אוהד  מלווה עסקאות נדל"ן בכל היבט תכנוני. בין היתר, אוהד מייעץ ומייצג גם בענייני היטלי ההשבחה, הפגיעה התכנונית, הפקעות ופיצויים בפני ועדות ערר ובתי משפט בכל הערכאות.  

בתחום התכנון והרישוי אוהד עוסק בקידום תכניות מתאר שעניינם השבחת מקרקעין והגדלת זכויות בניה בהם, הפשרת מקרקעין מחקלאות ליעודים סחירים, וכיו"ב. כמו-כן, אוהד מלווה הליכי רישוי, מתחילתם עם הגשה לוועדה מקומית, עובר לייצוג בפני ועדות ערר ובתי משפט, ועד להוצאת היתרי בניה לפרויקט. אוהד גם מייצג בהתנגדויות ועררים לתכניות ולהיתרי בניה, הן את היזמים והן את המתנגדים. 

אוהד התמחה במשרד גולדפרב זליגמן שות'. 

לאחר מכן עבד כעורך דין במשרד שפיגלמן, קורן, זמיר, ושות', כעורך דין מן המניין ובחודש מאי 2019 הצטרף למשרדנו כאחראי על תחום התכנון והבניה.

אוהד הינו חבר לשכת עורכי הדין משנת 2012 ובעל תואר ראשון במשפטים ומינהל עסקים מהמרכז הבינתחומי.

אוהד דובר עברית ואנגלית.

מחלקות

מחלקת תכנון ובניה | מחלקת נדל"ן | מחלקת התחדשות עירונית | מחלקת מיסוי מונציפלי