מחלקה מסחרית

המשרד מעניק ייצוג משפטי לתאגידים וחברות מכל הסוגים והמגזרים, בשוטף ובאירועים מיוחדים בחיי התאגיד, לרבות ייצוג משפטי נישתי בתחום דיני העבודה. לקוחות המשרד נהנים מליווי בכל צעדיהם בעולם העסקי ומגיעים ממגוון רחב של תחומים ודיסציפלינות משפטיות, כגון חברות ציבוריות, חברות ממשלתיות וחברות פרטיות, שותפויות מסוגים שונים ועוד.

צוות המחלקה

אמיתי ארליך | אמיר גולדמן | אורי אביגד | עדי אהרון-פלדמן | ליאורה מנצורי | ליאור גינת | יונתן אלפישר