מחלקת בנקאות ומימון

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג מלווים ויזמים בפרוייקטים בתחום הנדל"ן, האנרגיה והתשתיות וכן בעסקאות מסחריות מסוגים שונים. המשרד מעניק שירותים משפטיים למגוון ישויות פיננסיות כגון בנקים, חברות ביטוח, וקרנות הון; המשרד מתמחה בייצוג לווים, כגון חברות ציבוריות ופרטיות, שותפויות ומיזמים הצורכות/ים אשראי בעסקאות גדולות ומורכבות; המשרד מתמחה בייעוץ ובעריכת הסכמי מימון בעסקאות הכוללות הלוואות חוב בכיר מסוגים שונים, ליווי בנקאי סגור במתכונת של construction loan ו – B.O.T מימון הון עצמי והלוואות "מזנין", יצירת בטחונות, סינדיקציה של מממנים, הסכמים בין מלווים וביצוע סגירות פיננסיות.

צוות המחלקה

אורי אביגד | עמי אייל | יונתן אלפישר