שנה טובה

לכל חברינו היקרים, 

מצורפת ברכת שנה טובה. 

ניפגש בקרוב, 

גולדמן ארליך אדלשטיין אביגד ושות'.