נדחתה תביעת ענק כנגד לקוחות המשרד – לכל הפרטים

נדחתה תביעת ענק כנגד לקוחות המשרד – לכל הפרטים

בפסק דין שניתן בשבוע שעבר, דחה בית המשפט המחוזי בת״א תביעת ענק שהוגשה ע״י נהנים בקרן שהוקמה בליכטנשטיין בשנת 1990 ע״י בני הזוג הנרי ורוזה לנדשפט ז״ל.

במסגרת התביעה טענו התובעים (הנהנים מהקרן) כי קיבלו מהקרן סכומים נמוכים משמעותית ממה שמגיע להם ע"פ שיעור הזכאות שלהם בקרן וע"פ היקף נכסיה, אשר כללו, בין היתר, 16 דירות בפרויקט סי אנד סאן בת״א.

התובעים אף העלו טענות קשות נגד המנוחה רוזה לנדשפט ז״ל, מנהלי הקרן ומעורבים נוספים בדבר גזל, מרמה, ניגוד עניינים ועוד.

בפסק הדין שעסק בסוגיות משפטיות רבות ומעניינות כגון תחולת הדין הזר, שיקול הדעת עסקי וחלוקת נכסים לפי שווי ברוטו/נטו, דחה ביהמ״ש את התביעה כולה. ביהמ"ש קבע כי התובעים קיבלו את מלוא חלקם וכי לא נפל פגם באופן בו ביצעה הקרן את החלוקה לנהנים.

עוד נקבע כי לא היה כל בסיס ראייתי לטענות החמורות נגד הנתבעים וכי לא היה ראוי להעלותן.

את הנתבעים ייצגו עוה"ד בועז אדלשטיין ורחלי כרמון ממשרדנו.

מוזמנים לקרוא את פסק הדין : ת.א. 35992-04-15 שרגא נוף ואח׳ נ׳ רוזה לנדשפט ואח׳ (ניתן ביום 13.10.2020)

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-04-35992-236.htm