Gee-Goldman,Erlich,Edelstein,Avigad & Co.
התחדשות עירונית

משרדינו מייצג יזמים, קבלנים ובעלי דירות בפרויקטים בתחום ההתחדשות עירונית, כגון – פרויקטים בתמ”א 38 (עיבוי בינוי), תמ”א 38/2 (הריסה ובניה) ומתחמי “פינוי-בינוי”.

המשרד מספק ללקוחותיו פתרונות מקיפים בעסקאות מסוג זה, לרבות בדיקת היתכנות הפרויקט מבחינה משפטית, ניהול המו”מ המשפטי לכריתת ההסכם תוך מתן דגש על נקודות קריטיות שיופיעו בהסכם כגון – לוחות זמנים לתכנון וביצוע הפרויקט, בטחונות ראויים לדיירים, ביטוח הפרויקט ומערכת היחסים עם המוסד המממן ועוד, טיפול בהיבטי המיסוי של העסקה, ליווי הלקוחות בהתקשרותם עם הגורם המממן של הפרויקט, טיפול בהיבטי התכנון והבניה של הפרויקט, טיפול ברישום זכויות הלקוחות בלשכת רישום המקרקעין, לרבות רישום בית משותף בסיום הפרויקט.

לקוחות המשרד נהנים ממעטפת משפטית שלמה לפעילותם, לצד ייעוץ עסקי הנשען על רשת ענפה של בעלי מקצוע ממגוון תחומים.

בראש מחלקת התחדשות עירונית עומד עוה”ד אורי אביגד, אשר הינו בעל ניסיון רב בתחום, וייצג לאורך השנים יזמים וקבלנים ברחבי הארץ והן דיירים בפרויקטים רבים של התחדשות עירונית.