Kiwi standing on oval
אלון אלימלך

המשרד מעניק שירותי ייצוג למלווים גדולים, כגון: בנקים, חברות ביטוח, קרנות הון, מוסדות פיננסיים, וכן ייצוג לווים, כגון: חברות ציבוריות, פרטיות, שותפויות ומיזמים הצורכות/ים אשראי בעסקאות גדולות ומורכבות. המשרד מתמחה בייעוץ ובעריכת הסכמי מימון בעסקאות הכוללות: הלוואות חוב בכיר מסוגים שונים, ליווי בנקאי סגור במתכונת של construction loan ו – B.O.T מימון הון עצמי והלוואות "מזנין", יצירת בטחונות, סינדיקציה של מממנים, הסכמים בין מלווים וביצוע סגירות פיננסיות. למשרד ניסיון רב בייצוג מלווים ויזמים במסגרת הקמת פרוייקטים בתחום הנדל"ן, האנרגיה והתשתיות וכן בעסקאות מסחריות מסוגים שונים.

מחלקת הנדל”ן במשרד גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושות’ היא אחת המובילות בארץ בתחומה. המחלקה תופסת נתח מרכזי מעבודת המשרד, ופועלת בסינרגיה עם שאר המחלקות והדיסציפלינות במשרד. מומחיותם של עורכי-הדין במחלקת הנדל”ן, בצירוף ניסיונם העשיר והרב תחומי, מקנים להם את היכולת להתאים עבור כל לקוח פתרון מקיף ושלם לצרכיו. עורכי הדין במחלקה מלווים עסקאות גדולות ומורכבות לכל אורכן, משלבי הייעוץ והתכנון ועד שלב הביצוע והרישום. היכרותם הקרובה והעמוקה עם העולם העסקי, ורשת הקשרים הענפה עם בעלי ממקצוע מכל התחומים, היא המייחדת את המשרד ומאפשרת טיפול ברמת המקצוענות הגבוהה ביותר. עורכי הדין במחלקת הנדל”ן מתמחים בקשת רחבה של תחומים, ביניהם מקרקעין, תכנון ובנייה, מיסוי מקרקעין, מימון העסקה וביצוע רישום ברשויות המתאימות. בפרט מתמחה המחלקה בעסקאות מקרקעין מורכבות, נדל”ן משרדי, נדל”ן למגורים, נדל”ן מסחרי, עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה, שינוי ייעוד קרקע, עמותות לבנייה, תמ”א 38, הפקעות, פינוי בינוי, פינויים והגנת הדייר. מחלקת הנדל”ן מעניקה שירות ללקוחות מכל הסוגים והדיסציפלינות, ביניהם יזמים, קבלנים, משקיעים וחברות המעורבים בעסקאות נדל”ן גדולות ומורכבות. כמו כן המחלקה מלווה פרויקטים רבים בחו”ל, וכן מעניקה שירותים ללקוחות תושבי חוץ בניהול נכסיהם בארץ.

אלון הינו עורך דין במחלקת הנדל”ן ובמחלקת המימון של המשרד.

אלון עוסק בליווי מגוון רחב של עסקאות בתחום הנדל”ן ומעניק ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות המשרד בעסקאות הנדל”ן המסחרי, הסכמי קומבינציה, ליווי קבוצות רכישה, הקמת פרוייקטים למגורים, הסכמי שכירות מסחריים ועוד, תוך מתן שירות משפטי בכל היבטי העסקה.

התמחותו של אלון הינה בתחום ההתחדשות העירונית ובכלל זה פרוייקטים מכוח תמ”א 38 ופינוי-בינוי במסגרתם מייצג אלון יזמים ובעלי קרקע בכל שלבי ההתקשרות עד להשלמת הפרויקט.

בנוסף, עוסק אלון בתחום מימון פרויקטים, תוך ייצוג גופים המעניקים מימון וליווי לפרויקטים בתחום הנדל”ן, וכן ייצוג לקוחות בסוגיות מימון שונות של פרויקטים מורכבים בתחום הנדל”ן.

טרם הצטרפותו למשרד גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושות’, עבד אלון כעו”ד במשרד ליפא מאיר ושות’.

אלון חבר בלשכת עורכי הדין בישראל החל משנת 2009 והוא בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B, 2008) ותואר ראשון במנהל עסקים (B.A., 2008) מהמרכז הבינתחומי בהרצלייה.

אלון דובר עברית ואנגלית.