Gee-Goldman,Erlich,Edelstein,Avigad & Co.
banner

קהילה

אנחנו מאמינים שמעורבות חברתית אינה חובה, אלא זכות. אנחנו שמחים על הזכות שנפלה בחלקנו ומשתדלים להתמיד במסורת ארוכת שנים של התנדבות וסיוע לקהילה. המשרד תומך ומלווה גופים שונים בייעוץ משפטי, תרומות וגיוס כספים, ובניהול בהתנדבות, אך מעל לכל אנו גאים בעבודת הכפיים ההתנדבותית שאנחנו שותפים לה מעת לעת בפעילויות שונות.

 

בין הגופים העיקריים שבהם מעורבת העשייה החברתית של המשרד ניתן למצוא עמותה התומכת בפצועי צה”ל, עמותה התומכת בילדים בסיכון, עמותה שעוזרת לחקלאים ומעמיקה את הערבות ההדדית בתוך העם ואת הזיקה בין העם לארצו, קרנות התומכות באמנים צעירים, קרנות המעניקות מלגות, קרן המרכזת מחקר רפואי ציבורי ועוד.

פעילויות פנאי של המשרד

קראו עוד